ж.к. "Младост", ул. "Иван Церов"
История……. През май 1975 година се разрешава от Градски народен съвет, разкриването на основно училище за нуждите на многолюдния комплекс ,,Георги Петлешев“. Комисията по наименованията дава името ,,Антон Страшимиров“. На 15.09.1976 година училището посреща първите 684 ученици, първоначално в сградата на СПТУ“Кольо Фичето“, днес Професионална гимназия по строителство „Кольо Фичето“, а от м.ноември 1976 г.влиза в ново построената сграда. На 18.05.1977 година се провежда Тържествено именуване на училището с връчване на знамето и Заповедта за даване името на Антон Страшимиров.
гр.Варна, ж.к. "Младост" , ул. "Васил Чекаларов", тел. 052 800 601, тел.052 745 944, ел.поща:ou_astrashimirov@abv.bg
Денят 16.10.2020 година е посветен на хляба.
Традиционно и тази година в ОУ „Антон Страшимиров“- град Варна бе отбелязан международният ден на хляба. Прекрасна изложба на обредни хлябове и празнични погачи изпълни фоайето на 1 етаж в училище. С презентация за хляба по света се запознаха учениците от ОУ „Антон Страшимиров“-град Варна.
„Никой не е по голям от хляба“ – това е посланието към учениците. 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заповед на министъра на образованието и науката с № РД 09-2414/15.09.2020 година и Заповед на директора №РД 08-0005/17.09.2020 година в ОУ „Антон Страшимиров“ – град Варна са осигурени дежурни учители до 18.00 часа, които да осъществяват грижа за учениците, след края на учебните часове до предаването на родителите.

                                                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТООткриване на 2020/2021 учебна година:

Уважаеми ученици и родители,

поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе от 09:00 часа по следния начин:

1) официално откриване ще се състои само за учениците от I и V клас в ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО 

2)за учениците от II, III, IV, VI и VII клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класни стаи, паралелките ще влизат от южния вход до стола на училището,

И Н Ф О Р М А Ц И Я за пропускането на випуските по часове за 15 септември 2020 г. – началото на учебната 2020/2021 година 

И Н Ф О Р М А Ц И Я за разпределение на паралелките по стаи за 15 септември 2020 г. – началото на учебната 2020/2021 година

Ръководството и екипът на ОУ „Антон Страшимиров“ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!


Инициатива „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че:

Ø  представители на „Бест кетъринг” ще продават купони за обедното хранене на учениците на 16.09.2020 г. (сряда) от 7.30 до 9.00 ч.;

Ø  ще можете да закупите купони за дните – 17, 18, 21, 23, 24 и 25 септември 2020 г.;

Ø  цената на купон за един ден е 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки).Уважаеми родители и ученици,

Училището ще работи само с електронен дневник, за целта всички ученици и родители, които нямат регистрация, трябва да си направят в платформата  Shkolo. Отпада задължителният хартиен бележник. След като е създаден профил на ученика, моля прикачете негова актуална и подходяща снимка. 


ВАЖНО!!! Съобщение

Уважаеми родители на учениците от ПЪРВИ клас,

Поради повечето подадени заявления за ЦДО и ограничения брой на местата в групите, във връзка с работата на комисията за прием ЦДО е нужно при наличие да предоставите следните документи:

 1. Декларация/служебна бележка от родителите за това, че работят
 2. Документ удостоверяващ, че детето е сирак, полусирак или с един родител
 3. Документ удостоверяващ, че детето е от многодетно семейство

Срок до 11.09.2020г./петък/

Документите могат да бъдат снимани/сканирани и изпратени на ел.поща на училището: ou_astrashimirov@abv.bg 

Предварително благодарим за предоставените документи и проявеното разбиране.СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на учебната 2020/2021 година в ПЪРВИ клас ще бъде проведена обща родителска среща според изискванията на Министерството на здравеопазването на 3.09.2020 г./четвъртък/ от 18:00 ч. в сградата на училището. Родителите ще бъдат поканени  в определените кабинети за общи разяснения и попълване на документация.

Уважаеми родители, във връзка с мерките против COVID-19, молим само за един представител на семейство.

Родителски срещи по паралелки с класните ръководители ще бъдат допълнително оповестени.

От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми учители, служители, ученици и родители,

Уведомявам Ви, че от 12.08.2020г. ОУ „Антон Страшимиров“ има нов директор – г-н Костадин Дюлгеров.

Желая здраве на всички, а на новия директор – успешна професионална реализация!

С обич към учениците, учителите и служителите и с уважение към родителите!

Янка Котларова


СВОБОДНИ МЕСТА


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС – ДИРЕКТОР

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС – СИНДИКАТИ

ПОЗДРАВИ ПО ПОВОД МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 

Поздрав – Георги Георгиев V „A“ клас

ГРАМОТА и РИСУНКАИлина Илиева Димова II „Д“ клас

ПИСМО – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Учениците от I „А“ клас отбелязаха 22 април – Деня на Земята с видео изложба на тема „Най-красивата природна картина“.

Заповед на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД Извънреден инструктаж

Изказване на  д.и. В.Генова – началник РУО гр.Варна

ГРАФИК за обучение в електронна среда 

връзка с ДИРЕКТОР: тел.0879 032790; тел.0882 567054

 Заповед на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА


Какво трябва да знаем за Коронавирус и как де се предпазим!!!

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!!!


 Съгласно заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, учебните занятия в ОУ „Антон Страшимиров“ ще се осъществяват дистанционно, чрез онлайн платформата на електронния дневник Школо/shkolo.bg/.

Ръководството на ОУ „Антон Страшимиров“ препоръчва семейството на всеки ученик да осигури подходяща стая и дигитално устройство с интернет връзка за осъществяване на обучение в електронна среда в часовия диапазон от 08:00часа до 13:00часа в сила от понеделник, 16 март 2020.

Семействата, които не могат да осигурят гореспоменатите условия за осъществяване на обучение в електронна среда, могат да се свържат по телефон с класния ръководител, за да получат указания.Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
График и контакти:Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047

Марина Габровска –  психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com0885 911 728Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

  Заповед – противоепидемични мерки


 Извънредно: Грипната ваканция във Варна е удължена до петък 13-ти март включително. По заповед на кмета г-н Иван Портних за още два дни са преустановени учебните занятия в училищата на територията на община Варна, считано от 12.03.2020 г. до 13.03.2020г., включително.


Заповеди – грипна ваканция


STEM уроци ОУ „Антон Страшимиров“


КОНКУРС „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – ЖИВОТ – ЛЕГЕНДА“


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО


„Споделената книга – споделено знание“ 

Творби на Иван Вазов – съвместен урок с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“- X „А“ клас, г-жа Стоянова и ОУ „Антон Страшимиров“ – VII „В“ клас, г-жа Минчева


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ОТКРИТ БИНАРЕН УРОК ПО МАТЕМАТИКА И МУЗИКА. УРОЦИ ПО КАВАЛ И ТАМБУРА СЕ ПРОВЕДОХА С УЧАСТИЕТО НА УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ В Основно училище Георги Бенковски, в село Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч


ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

ПРАВИЛНИК – Обществен съвет


01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – Есенна ваканция


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми учители, родители и ученици,

Информирам Ви, че денят 04.XI.2019г./понеделник/ е учебен ден. Началото на учебните занятия е според утвърдения дневен режим на институцията:

I смяна – 08:20 часа

II смяна – 13:30 часа


1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ31-октомври Ден на Черно море


ГРАМОТА

ГРАМОТИ


СЕРТИФИКАТИ ЗА БЛАГОДАРНОСТ III „В“ и III“Г“ класРЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“В ОЧАКВАНЕ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН!С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители, 

                  РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА на V, VI и VII клас за учебната 2019/2020 година ще се проведе на 10.09.2019г./вторник/ от 18:00 часа.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 Купони за обедното хранене на учениците ще се продават на 17.09.2019г. от 15:30 до 18:00 часа от представител на фирма „Бест Кетеринг“ ЕООД.Избор на заявител по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед „Училищен плод“

Заповед „Училищно мляко“СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

ІІ в клас – 1 място

ІІІ а клас – 4 места – Паралелката е с Избираеми учебни часове – народно пеене, народен инструмент (гайда, кавал, тамбура, гъдулка)

ІІІ г клас – 2 места

ІІІ д клас – 3 места

ІV а клас – 5 места – Паралелката е с Избираеми учебни часове – народно пеене, народен инструмент (гайда, кавал, тамбура, гъдулка)

За информация на родителите, останалите паралелки за учебната 2019/2020 година в съответните випуски са с максимален брой ученици и няма места.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

                На 27.06.2019 година от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас за учебната 2019/2020 година в Актовата зала на училището.СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

               Разпределението на учениците по паралелки за пети клас за учебната 2019/2020 година ще бъде извършено в края на месец август, поради прием на ученици в други училища.Резултати – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Второ класиране: Важна информация

В ОУ „Антон Страшимиров“ при второ класиране има 8/осем/ свободни места за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

ВАЖНО!!!  Eлектронна система ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 година

Начална дата за записване на класираните за първи клас деца – 6 юни 2019г., от 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

Крайна дата за записване – 7юни 2019г., до 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

Записването ще се проведе в кабинета по Безопасност на движението в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр.Варна

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

Чл.23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2.оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3.документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5./съгласно СИСТЕМАТА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна/

ГРАФИК
на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

Нормативни документи и графици за прием ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 година

Заповед на Директора на ОУ „Антон Страшимиров“, касаеща приема в първи клас за учебната 2019/2020година. 

Приема в първи клас ще се осъществи в четири паралелки ( по Решение на Педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет при ОУ „Антон Страшимиров“) и ще бъде според Графика на дейностите и чл.43 от НАРЕДБА No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.СЕРТИФИКАТИ за участие в „Празника на химията“

за Виктория Добромир Маринова и Румяна Петкова Атанасова от VII „А“ Състезание по български език и литература   „Свети Климент Охридски“


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО за г-жа Янка КотлароваДИРЕКТОР на ОУ „Антон Страшимиров“ = град ВарнаКОНКУРС „ДЕТСКО МОРЕ“Призови места на състезанието „Буквоплет“ – национално състезание гр.РусеСЕРТИФИКАТ ЗА БЛАГОДАРНОСТ – „Аз Вярвам и Помагам 2“„ВЪЛШЕБНИ РИТМИ“ – Нови Пазар 2019Великденска изложба III “ Д“

класен ръководител г-жа Камелия Ботева

Великденска изложба IV „Г“ клас – класен ръководител г-жа Марийка Чакалова


Състезание по правопис „Буквоплет“

На 16 април 2019 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ бе отбелязана 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция с открити уроци в VII „А“, „Б“ и „В“ клас.

XIV Национален музикален фестивал“Фолклорен изгрев“  12-14 април 2019годинаНАГРАДИ

XXV  НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „Диньо Маринов“


ГРАМОТА – „Бързи и сръчни“ пролет 2019г.


НАГРАДИ

Национален конкурс : „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ 16-17 март 2019На 17.03.2019г. от 11:00часа по БНТ 2 в предаването „Пазители на традиции“ може да гледате г-н Царев и гайдарския оркестър при ОУ „Антон Страшимиров“Грамота за достойно представяне в национален литературен конкурс Уважеми родители и колеги,

Съгласно заповед № РД-01-30/04.02.2019г. на Директора на РЗИ – гр.Варна грипната епидемия на теритоията на община Варна е ОТМЕНЕНА, считано от 05 февруари.

Съгласно заповед № РД-01-31/04.02.2019г. на Директора на РЗИ – гр.Варна се ВЪЗСТАНОВЯВА учебно-възпитателния процес, считано от 05 февруари.

Учениците ще бъдат на училище на 06 февруари/сряда/, според утвърден график за ВТОРИ учебен срок.ВАЖНО!

График на учебните смени през ВТОРИ срок/от 06 февруари/

ПЪРВА УЧЕБНА СМЯНА – I, II клас, групи ЦДО III и IV клас

ВТОРА УЧЕБНА СМЯНА – III, IV, V, VI и VII клас, групи ЦДО I и II класУдължиха грипната ваканция за учениците във Варна

Грипната ваканция за учениците в област Варна се удължава до четвърти февруари включително. Пети февруари също няма да е учебен ден защото е част от междусрочната ваканция.

Учениците ще бъдат на училище на 06 февруари/сряда/.Отлично представяне в състезанието „Математика без граници“

на СИМОНА ТОТЕВА от II „Г“ клас ПЪРВО МЯСТО  НА КОЛЕДНИЯ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ПРЕЗ УИКЕНДА

ШАМПИОНИ – МОМИЧЕТА: ОУ“АНТОН СТРАШИМИРОВ“

160 ученици от 10 варненски училища взеха участие в Коледен турнир по футбол през уикенда. Надпреварата бе организирана от дирекция “Спорт” при Община Варна, ЗС на БФС-Варна и ЖФК „Варна”. Двубоите се проведоха в зала “Владислав” на спортен комплекс “Черно море”.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

за Гергана Николова ученичка от IV „Д“ клас

от екипа на www.chetidari.bgТържествено запалване светлините на коледната елха в ОУ „Антон Страшимиров“, съпроведено със специални пожелания и много настроение! 
ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА ПОСВЕТЕНА НА  СТРАШИМИРОВСКИТЕ ДНИ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

НАШИТЕ МАЛКИ МАТЕМАТИЦИ, ПРОЕКТАНТИ, ДИЗАЙНЕРИ…..СТРАШИМИРОВЦИ

МАКЕТИ НА УЧЕНИЦИ, ДОСТОЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШИЯ ПАТРОНГРАМОТА ОТ XII МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗГРЕВ“НА ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ЗА АКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ И УЧАСТИЕ НА ВИСОКО ХУДОЖЕСТВЕНО НИВО НА ФОЛКЛОРНИТЕ СОЛИСТИГРАМОТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“, УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО „БЪРЗИ И СРЪЧНИ ЕСЕН 2018“


ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ДО ГЕРГАНА НИКОЛОВА ОТ IV Д КЛАС АКТИВЕН УЧАСТНИК В САЙТА www.chetidari.com ПРОЧЕЛ НАЙ-МНОГО КНИГИ


ПОХВАЛА ЗА ДОСТОЙНАТА ПОСТЪПКА НА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ ОТ V В КЛАС


Призови места на Междуучилищния турнир по футболДен на хляба в ОУ „Антон Страшимиров“

В ОУ „Антон Страшимиров“ се проведе традиционният „Ден на хляба“. За пореден път деца и родители сътвориха истински кулинарни шедьоври, които подредиха в атрактивна изложба.

ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици, 26.09.2018г./сряда/ е обявен за НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците от ОУ „Антон Страшимиров“.

 • На 27.09.2018г./четвъртък/ ще бъдат възобновени учебните занятия както следва:

ПЪРВА УЧЕБНА СМЯНА:

I, III, IV, V, VI и VII клас и ЦДО II клас

ВТОРА УЧЕБНА СМЯНА:

II клас и ЦДО I, III и IV клас • Във връзка с приключване на ремонтните дейности и възобновяване на учебно-възпитателния процес в нашето училище 21.09.2018г. /петък/ е НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците.

 • Уважаеми ученици, напомняме, че според решение МС 24.09.2018г. /понеделник/ е неучебен, неприсъствен и неработен ден във връзка 22 септември Ден на независимостта на България.

 • На 25.09.2018г./вторник/ ще се проведе СПОРТЕН ПРАЗНИК в сградата/двора/ на ОУ „Антон Страшимиров“, ж.к.“Младост“, ул.“Иван Церов“, учениците трябва в 8:50часа да са в двора на училището.ОУ „Антон Страшимиров“ обявява следните свободни места за ученици от II, III, IV и VII клас за учебната 2018/2019 г. както следва:

 • II a – 5 места, II в – 1 място, II д – 3 места;
 • III а – 6 места, III в – 1 място, III г – 1 място, III д – 4 места;
 • IV а – 1 място, IV в – 5 места, IVг – 5 места, IV д – 1 място, IV е – 3 местa;
 • VII а – 4 места, VII б – 1 място, VII в – 1 място;

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 10.09.2018 година/понеделник/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА на V, VI и VII клас,
а на 11.09.2018 година/вторник/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА на II, III и IV клас
 от 18:00часа в сградата СУ „Неофит Бозвели“.

Тържествено откриване на учебната 2018/2019година на 17.09.2018г. от 11:00 часа
в сградата на СУ „Неофит Бозвели“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА НА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 
на 04.09.2018г./вторник/ от 18:00часа в СУ „Неофит Бозвели“.


СПИСЪК ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Забележка : Във връзка със ЗЗЛД изнесеният списък не съдържа имената на учениците, а Вх.№ по кандидатстване в системата.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА НА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.06.2018г./ПЕТЪК/ ОТ 18:00часа В АКТОВАТА ЗАЛА.

За уточнение:ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ” в момента се помещава в сградата на СУ „Неофит Бозвели”, където ще се проведе и родителската среща.


През учебната 2018/2019 година ще бъдат сформирани следните групи за ЦДО:
 • I клас – 2 групи
 • II клас – 2 групи
 • III клас – 1 група
 • IV клас – 1 група
 • V клас – 1 група

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”  за учебната 2017/2018 г.


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ: СЪОБЩЕНИЕ 1, СЪОБЩЕНИЕ 2
ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с проект BG16RFOP-001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ от 7.02.2018г. учебният процес ще се провежда в сградите на:

 • СУ „Неофит Бозвели” адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“, ул. Любчо Патронов №3            
 • Второ ОУ „Никола Вапцаров” адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ II

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ И СМЕНИТЕ:

СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“

 1. Първа учебна смяна: I, III, IV и VII клас, 2 групи ЦДО II клас.
 2. Втора учебна смяна: II клас, 3 групи ЦДО I клас, група ЦДО III клас, група ЦДО IV клас.

Второ ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

 1. Втора учебна смяна: V и VI клас.

СЪОБЩЕНИЕ