Отчет-анализ към 31.12.2020г.

Отчет към 31.12.2020г

Отчет към 30.09.2020г.

Отчет към 30.06.2020 година

Отчет към 31.03.2020г стр.1, 2, 3

Бюджет 2020 година

Отчет към 31.12.2019г.

Отчет към 30.09.2019

Отчет към 30.06.2019г.

Отчет към 31.03.2019г.

Бюджет 2019 година

Бюджет 2018 година  –  Уточнен бюджет 2018 година

Отчет към 31.12.2018година

Отчет към 30.09.2018 година

Отчет към 30.06.2018 година

Отчет към 31.03.218 година

Отчет към 31.12.2017 година

Отчет към 30.09.2017 година

Отчет към 30.06.2017 година

Отчет към 31.03.2017 година

Бюджет 2017