Прием

Прием

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2023/2024 година

Основно училище „Антон Страшимиров“ обявява 4 свободни места в ПЪРВИ клас за 2023/2024 учебна година след приключване на електронния прием.

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

 Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

График на дейностите за прием в Първи клас през учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕД

Основно училище „Антон Страшимиров“, Варна – Прием в първи клас

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година

СЪОБЩЕНИЕ

Приети ученици за ПЪРВИ клас 2022/2023 учебна година в ОУ „Антон Страшимиров“

Записване на приетите на 17, 20 и 21.06.2022 г. от 09:00 до 17:00 часа

Основно училище „Антон Страшимиров“, Варна – Прием в първи клас

ВАЖНО!!! Eлектронна система ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година 

ЗАПОВЕД Прием Първи клас

 Електронният прием за учебната 2022/2023 година ще стартира на 30.05.2022 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.Основно училище „Антон Страшимиров“ обявява 15 свободни места в ПЪРВИ клас за 2021/2022 учебна година след приключване на електронния прием

Второ класиране за Първи клас 2021/2022 учебна година

Класирани деца за Първи клас 2021/2022 учебна година

ВАЖНО!!! Eлектронна система ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година системата ще стартира на 01 юни 2021 г. от 10:00 часа

ЗАПОВЕД прием ПЪРВИ клас 2021/2022 годинаПРИЕМ 2020/2021 година

ЗАПОВЕД стр.1, стр.2, стр.3 /относно настъпила промяна в графика/

ЗАПОВЕД прием ПЪРВИ клас 2020/2021 година

Заповед 

Уведомление Обществен съвет ОУ „Антон Страшимиров“Протокол