ВАЖНО!!! Eлектронна система ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2020/2021 година системата ще стартира на 02 юни 2020г. от 10:оо часа

ЗАПОВЕД стр.1, стр.2, стр.3 /относно настъпила промяна в графика/

ЗАПОВЕД прием ПЪРВИ клас 2020/2021 година

Заповед 

Уведомление Обществен съвет ОУ „Антон Страшимиров“Протокол