Национални проекти и програми

Национални проекти и програми

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ


 

„Образование за утрешния ден“

Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.
Сформирани клубове: 
1. „В света на информационните технологии“ – 1.клас, ръководител г-жа Вълкова
2. “ В дигиталния свят на образованието“ – 4.клас, ръководител г-жа Колева 
4. „Информационните технологии в бъдещето“ – 5 и 6.клас, ръководител г-жа Ранчева
I. Заповед на Министъра на образованието и науката
II. Приложение 1
III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА – „Образование за утрешния ден“


Групи по проект „Твоят час“  

Идентифицирани извънкласни дейности