Графици

Графици


ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Консултации за ученици

Приемни дни за родителиСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНАСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК УЧЕБНА 2019/2020 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

       ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Забележка: Уважаеми ученици, поради започването на учебната година в сградата на СУ “ Неофит Бозвели“ чакаме програмата за съгласуване от РЗИ, тук публикуваната е  без часовете на класния ръководител и спортни дейности.