ДИРЕКТОР
ЯНКА КОТЛАРОВА
тел.052 800 601, email: y.kotlarova@oustrashimirov.bg


Зам. директор УД
Марияна Георгиева
email: m.georgieva@oustrashimirov.bg


Зам. директор УД
Щилияна Гигова
email: sht.gigova@oustrashimirov.bg


Зам. директор АСД
Галина Петрова
email: g.pertova@oustrashimirov.bg


Зам. директор АСД
Светлана Стаменова
email: sv.stamenova@oustrashimirov.bg


Педагогически съветник
Жени Миленова
email: j.milenova@oustrashimirov.bg


Главен учител
Димитрина Въчкова
email: d.vychkova@oustrashimirov.bg


Главен счетоводител
Пенка Балтаджиева
email: p.baltadjieva@oustrashimirov.bg


Технически изпълнител
Мария Кожухарова
email: m.kojuharova@oustrashimirov.bg


Технически секретар
Стилияна Стефанова

email: st.stefanova@oustrashimirov.bg