НАЧАЛО

 
Филмът е съвместна продукция със Сцена Арт Студио – театър и сценични изкуства.
Огромни благодарности на журито за оценката на нашия труд!ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ПЪРВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

ЮНИ 2024 ГОДИНА

на учениците в дневна форма на обучение през сесия м. юни на учебната 2023/2024 година

учебен предмет

дата на провеждане

начален час на провеждане

място

формат на изпита

продължителност на изпита

Музика

02.07.2024 г.

09:00 

к-т 213

писмен

практически

2 часаС Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители, подалите заявление за ЦДО група I клас при записване на учениците в ОУ „Антон Страшимиров“, през учебната 2024/2025 г., е необходимо да представят служебна бележка/декларация за трудовоправни отношения с работодател към момента. Горепосочените документи се подават в канцеларията на училището в срок от 11.06.2024 г. до 24.06.2024 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поздравления за отличното представяне на учениците от IV клас на Националното външно оценяване по български език и литература и математика. Постигнатият от четвъртокласниците резултат е по-висок от средния за регион Варна.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със своя заповед № РД 05-1652/28.05.2024 г., поради провеждане на НВО за учениците в X клас (в ПГИ „Д-р Иван Богоров“), директорът на ОУ „Антон Страшимиров“ създава следната организация:

 1. На 11 юни 2024 г.:

Учениците от IV клас, които посещават ЦДО, трябва да напуснат сградата не по-късно от 16.00 ч.

 1. 2. На 12 юни 2024 г.:

Учебните занятия ще се провеждат по класни стаи. Разпределението на паралелки в сградата е както следва:

Ø  IVА клас – стая 204;

Ø  IVБ клас – стая 206;

Ø  IVВ клас – стая 107;

Ø  IVГ клас – стая 205;

Ø  VА клас – стая 101;

Ø  VБ клас – стая 102;

Ø  VВ клас – стая 103;

Ø  VГ клас – стая 209А;

Ø  VIА клас – стая 104;

Ø  VIБ клас – стая 105;

Ø  VIВ клас – стая 106;

Ø  VIГ клас – стая 211;

Ø  VIIА клас – стая 201;

Ø  VIIБ клас – стая 202;

Ø  VIIВ клас – стая 203;

Ø  VIIГ клас – стая 209.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Със заповед № РД 05-1644/27.05.2024 г. на директора на ОУ „Анто Страшимиров“ се правят следните промени в продължителността на учебните часове за 28 май 2024 г.:

 1. На 28 май 2024 г. (вторник) продължителността на учебните часове за учениците отII, III, IV, V, VIи VII класове да е с 20 (двадесет) минути, а продължителността на междучасията – остава непроменена:

1.1. Разписание на учебните часове за учениците от II клас:

Ø  1 час – 13.30 – 13.50 ч.;

Ø  2 час – 14.00 – 14.20 ч.;

Ø  3 час – 14.40 – 15.00 ч.;

Ø  4 час – 15.10 – 15.30 ч.;

Ø  5 час – 15.40 – 16.00 ч.

1.2. Разписание на учебните часове за учениците от III, IV, V, VI и VII класове:

Ø  1 час – 13.30 – 13.50 ч.;

Ø  2 час – 14.00 – 14.20 ч.;

Ø  3 час – 14.30 – 14.50 ч.;

Ø  4 час – 15.10 – 15.30 ч.;

Ø  5 час – 15.40 – 16.00 ч.;

Ø  6 час – 16.10 – 16.30 ч.;

Ø  7 час – 16.40 – 17.00 ч.

1.4. Разписанието на учебните часове за учениците от I клас, както и за групите от ЦДО – I, II, III и IV класове, остава непроменено.

Съобщение 

На 27 и 28 май 2024 г. организацията на учебния процес е:

 1. Всички паралелки от випуск I клас провеждат учебни занятия в първа смяна.
 2. Всички паралелки от випуск II,III, IV, V, VI и VII клас провеждат учебни занятия във втора смяна.
 3. Паралелките от ЦДОIклас провеждате занятия във втора смяна, а паралелките от ЦДО II, III и IV клас провеждат занятия в първа смяна.

Съобщение

Денят 10 юни 2024 г. (понеделник), следващ изборния ден, е определен за неучебен.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НЕУЧЕБНИ  са дните 17 и 20 май 2024 г.

17 май 2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20 май 2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Великденски базар в ОУ „Антон Страшимиров“К Л А С И Р А Н Е

на участвалите в традиционния Великденски базар – 29 април 2024 г.

Категория „Сувенири“:

 1. Първо място: Петър Илиев – ученик от IVГ клас
 2. Второ място: Ивета Христова – ученичка от IVГ клас
 3. Трето място: Невена Георгиева – ученичка от VА клас
 4. Поощрителна награда: учениците от IIIВ клас (за масово участие)

Категория „Храни“:

 1. Първо място: Никол Яворова – ученичка от IIIВ клас
 2. Второ място: Стефани и Диан Попови – ученици от IГ клас
 3. Трето място: Николай и Мартин Иванови – ученици от IБ клас и IVА клас
 4. Поощрително място: Катерина Петрова – ученичка от VIIА клас

Грамоти за родители:

 1. Цветелина Генадиева – родител от IГ клас
 2. Йорданка Христова – родител от IIIВ клас
 3. Мая Иванова – родител от IVА клас
 4. Галина Кирякова – родител от IVБ клас
 5. Цветелина Попова – родител от IГ клас

ЗАПОВЕД неучебни дни 01 – 06 май 2024 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 29 април 2024 г. ще се проведе традиционният Великденски базар в ОУ „Антон Страшимиров“. Базарът ще бъде отворен за посещение от 9.50 до 13.00 ч.

Нека в навечерието на Великден да внесем празничен дух, радост и красота в нашето училище!


Панорама средно образование

СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ УЧАСТНИЦИ В ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА
08 – 09 май 2024 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Заповед № РД 05-1322/09.04.2024 г. 18 април 2024 г. е определен за Патронен празник на ОУ „Антон Страшимиров“. Денят е неучебен, но присъствен за всички ученици и служители в училището.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна  ваканция, съгласно графика на МОН, учебните занятия се възобновяват на 08.04.2024 г. без промяна в дневния режим на ОУ „Антон Страшимиров“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Заповед № РД 05-1136/07.03.2024 г. на Директора на ОУ „Антон Страшимиров“, във връзка провеждането на национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ времетраенето на учебните часове на 21.03.2024 година ще бъде по ЗАПОВЕД № РД 05-1136.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Заповед № РД 05-1073/22.02.2024 г. на Директора на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведат родителски срещи, както следва:

 На 27 февруари 2024 г. от 18. 00 ч. за паралелките от I, II и III класове;
 На 28 февруари 2024 г. от 18. 00 ч. за паралелките от IV, V и VI класове;
 На 29 февруари 2024 г. от 18. 00 ч. за паралелките от VII Б В Г класове;

 На 26 февруари (понеделник) 2024 г. от 18. 00 ч. VIIА клас – кабинет 101

Паралелките са разпределени по стаи, както следва:

Стая

27 февруари 2024 – вторник, 18.00 ч.

28 февруари 2024 –  сряда, 18.00 ч.

29 февруари 2024 г. – четвъртък, 18.00 ч.

Клас

Клас

Клас

1

101

IА клас

IV А клас

2

102

IБ клас

IV Б клас

VIIБ клас

3

103

IВ клас

IV Г клас

VIIВ клас

4

104

IГ клас

VА клас

VIIГ клас

5

105

IIА клас

VБ клас

 

6

106

IIВ клас

VВ клас

7

107

IIIА клас

IV В клас

8

108

IIБ клас

VГ клас

9

109

IIГ клас

VIА клас

10

209А

IIIБ клас

VIБ клас

11

211

IIIВ клас

VIВ клас

12

Кабинет по технологии и предприемачество

IIIГ клас

VIГ класРЕГЛАМЕНТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАГРАДА „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Поради подаден сигнал от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за преустановяване на топлоподаването, поради авария:

            1. На 29.11.2023 г.:

1.1. Продължителността на учебните часове за учениците от I клас и групите ЦДО II, III и IV клас да е с 20 (двадесет) минути, а продължителността на междучасията – остава непроменена:

 • 1 час – 8.20 – 8.40 ч.;
 • 2 час – 8.50 – 9.10 ч.;
 • 3 час – 9.30 – 9.50 ч.;
 • 4 час – 10.00 – 10.20 ч.;
 • 5 час – 10.30 – 10.50 ч.;
 • 6 час – 11.00 – 11.20 ч.

1.2. Продължителността на учебните часове за учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас и групите ЦДО I клас да е с 15 (петнадесет) минути, а междучасията до трети час, включително, ще останат непроменени, а след това ще са с продължителност 5 (пет) минути:

 • 1 час – 13.30 – 13.45 ч.;
 • 2 час – 13.55 – 14.10 ч.;
 • 3 час – 14.20 – 14.35 ч.;
 • 4 час – 14.55 – 15.10 ч.;
 • 5 час – 15.15 – 15.30 ч.;
 • 6 час – 15.35 – 15.50 ч.;
 • 7 час – 15.55 – 16.10 ч.                В началото на учебната 2023/2024 година  учениците от ОУ “Антон Страшимиров“ придобиха ново учебно помещение на ІІ етаж, предназначено за работа с деца със специални образователни потребности, деца на индивидуална форма на обучение и занятия в дейности по интереси.

            Малката зала е многофункционална и за работни срещи на учители и съвещания. Предстои да бъде оборудвано с голям LED телевизор със средства от благотворителните събития в училище чрез училищното настоятелство. Стараем се да имаме комфортна среда за обучение и работа и го постигаме.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВАЖНО! ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ВЪВ ВАРНА ЩЕ УЧАТ ОНЛАЙН В ПОНЕДЕЛНИК
Всички училища в община Варна в понеделник (20 ноември 2023 г.) ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда заради възникналото бедствие. Решението на министъра на образованието и науката Галин Цоков е във връзка с обявеното от кмета на община Варна бедствено положение и решение на общинския щаб.

Утре, 20.11.2023 г., всички ученици от I до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.
Часовете ще се провеждат по следния график:
І. Първа смяна:
1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;
2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;
3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;
4 час – от 10.10 до 10.30 ч.;
5 час – от 10.40 до 11.00 ч.;
6 час – от 11.10 до 11.30 ч.
7 час – от 11.40 до 12.00 ч.
За учениците от ЦДО:
  1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;
  2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;
  3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;
  4 час – от 10.10 до 10.30 ч.
ІІ. Втора смяна:
За учениците от ІІ, ІІІ и IV клас:
  1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;
  2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;
  3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;
  4 час – от 15.10 до 15.30 ч.;
  5 час – от 15.40 до 16.00 ч.;
  6 час – от 16.10 до 16.30 ч.
За учениците от V, VІ и VІІ класове:
  1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;
  2 час – от 14.10 до 14.40 ч.;
  3 час – от 14.50 до 15.20 ч.;
  4 час – от 15.40 до 16.10 ч.;
  5 час – от 16.20 до 16.50 ч.;
  6 час – от 17.00 до 17.30 ч.;
  7 час  – от 17.40 до 18.10 ч.
За групи ЦДО:
  1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;
  2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;
  3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;
  4 час – от 15.10 до 15.30 ч.
Часовете ще се провеждат в платформата Google classroom с акаунтите, създадени от училище.


Със заповед № РД 05-0389/02.11.2023 г. на Директора на ОУ „Антон Страшимиров“, 6 ноември 2023 г. (понеделник) е обявен за неучебен ден за всички ученици от училището.

Ден на хляба в ОУ „Антон Страшимиров“


Списък на групите за Занимания по интереси

Заявления се получават от класните ръководители, срок за подаване на заявления до 6.10.2023 г.НАГРАДА „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ за учебната 2022/2023 година


 

Д О Б Р Е Д О Ш Л И!

Откриване на учебната 2023 – 2024 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на новата учебна 2023 – 2024 година ще се проведе на 15.09.2023 г. от 11:00 ч. в двора на училище.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с началото на учебната 2023/2024 година на 11.09. 2023 г. от 18:00 ч. ще се проведат родителски срещи на класовете от прогимназиален етап ( V, VI, VII клас).

На входа на училището ще бъде поставено разпределение на стаите по класове.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с началото на учебната 2023/2024 година на 5.09. 2023 г. от 18:00 ч. ще се проведат родителски срещи на класовете от начален етап ( I, II, III, IV клас).

На входа на училището ще бъде поставено разпределение на стаите по класове.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

Във връзка с приема на учениците в ЦДО за учебната 2023/2024 година и определените критерии за това е необходимо да представите служебни бележки от работодател, че работите.

Срок за представяне до 05.09.2023 год.

Критерии за прием в ЦДО в I, II, III и IV клас за учебната 2023/2024 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Основно училище „Антон Страшимиров“ обявява 4 свободни места в ПЪРВИ клас и 2 свободни места в ПЕТИ клас за 2023/2024 учебна година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Записване на първокласници за учебната 2023/2024 година ще се извършва в канцеларията на училището:

 • На 16.06.2023 г. от 14.00 до 16.30 ч.;

 • На 19.06.2023 г. от 8.00 до 16.30 ч.


ПРОГРАМА

Фестивал на науката в ОУ „Антон Страшимиров“С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

записването на приетите в ПЪРВИ клас деца за 2023/2024 учебна година започва на 01.06.2023 г. от 9:00 ч. в кабинета по Безопасност на движението (до кабинетите по музика) в ОУ „Антон Страшимиров“.Уважаеми родители, ученици и колеги, 

От името на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна, Ви каним на:

 • Изложба “Някогашна Варна” – по повод 150 години от рождението на Антон Страшимиров
 • Изложбата акцентира върху Варна от детството на Антон Страшимиров, разказана през различни негови текстове.
 • Експозицията включва архивни материали и документи от фондовете на библиотеката, както и лични вещи на писателя, които се представят пред публика за първи път. Вещите са дарение от племенницата на писателя Надежда Страшимирова и са предоставени от нашето училище.
 • По повод годишнината е издадена и книга, посветена на Антон Страшимиров –  “Като да е сън”. 

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, фоайе, 11 май – 31 май 2023 г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с подготовката на ДЗИ на 18 май 2023 г. учебните занятия ще протекат при следния график:
 • продължителност на учебния час – 15 минути;
 • продължителност на междучасията – 5 минути;
 • без голямо междучасие.
Разписанието на часовете е както следва:

Ø  1 час – 13.30 – 13.45 ч.;

Ø  2 час – 13.50 – 14.05 ч.;

Ø  3 час – 14.10 – 14.25 ч.;

Ø  4 час – 14.30 – 14.45 ч.;

Ø  5 час – 14.50 – 15.05 ч.;

Ø  6 час – 15.10 – 15.25 ч.;

Ø  7 час – 15.30 – 15.45 ч.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед РД 09 – 4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за определяне графика на учебното време за учебната 2022/2023 година – 19, 23, 24 и 25 май 2023 г. са неучебни.

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

24.05.2023 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности


08.05.2023 г.(понеделник) – втори ден след официалния празник 6 май Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия е неучебен и неработен

01.05.2023 г. (понеделник) – Ден на труда и на международната работническа солидарност е неучебен и неработен

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на документи за награда „Антон Страшимиров“ се удължава до 18.04.2023 година.СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед РД 09 – 4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката за определяне графика на учебното време за учебната 2022/2023 година – Пролетна ваканция от 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. (включително) за учениците от І – ХІ клас.СЪОБЩЕНИЕ

                                        Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че 07.04.2023 г. /петък/ съгласно Заповед РД 05-1112/27.03.2023 г. стр.1, стр.2 е обявен за Патронен празник на училището.СЪОБЩЕНИЕ

                      Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Уважаеми колеги, Уведомявам Ви, че във връзка с подготовка на сградата за провеждане на избори, както и електронно писмо на РУО от 30.03.2023 г., учебните занятия на 31 март 2023 г. ще протекат при спазване на следното разписание:

1.1. За учениците от I клас и групите ЦДО II, III и IV клас:

Ø  1 час – 8.20 – 8.40 ч.; Ø  2 час – 8.50 – 9.10 ч.; Ø  3 час – 9.30 – 9.50 ч.; Ø  4 час – 10.00 – 10.20 ч.; Ø  5 час – 10.30 – 10.50 ч.

1.2. За учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас и групите ЦДО I клас:

Ø  1 час – 13.30 – 13.50 ч.; Ø  2 час – 14.00 – 14.20 ч.; Ø  3 час – 14.30 – 14.50 ч.; Ø  4 час – 15.10 – 15.30 ч.; Ø  5 час – 15.40 – 16.00 ч.; Ø  6 час – 16.10 – 16.30 ч.; Ø  7 час – 16.40 – 17.00 ч.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и оставаме с надежда, че ще проявите разбиране и ще окажете пълно съдействие. Благодаря!Съобщение

Със Заповед № РД 09-590/16.03.2023 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД 05-1088/23.03.2023 г. на директора на ОУ „Антон Страшимиров“ – град Варна 03.04.2023 г. (понеделник) е обявен за неучебен ден за всички ученици от по реда на дневна форма в ОУ „Антон Страшимиров“. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 04.04.2023 г. (вторник) по утвърденото седмично и дневно разписание.


3 март – националният празник на България – неучебен и неработен ден!

3 март - националният празник на България - неучебен и неработен ден!

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си“ 

          Отбелязваме 150 години от гибелта на Васил Левски!

Васил Иванов Кунчев е идеолог и организатор на българското освободително движение. Известен е и като Апостола на свободата, заради организирането и разработването на стратегията за освобождаването на България. Създадената от него Вътрешна революционна организация е основата, върху която стъпват организаторите на Априлското въстание. За дейността си е обесен на 18 февруари 1873 година, но традиционно отбелязваме годишнината от гибелта му на 19 февруари.  Васил Левски е вечният морален критерий на поколения българи. За него Иван Вазов пише:  „От всички наши първи революционери само един Левски може да печели от всяко ново разчопляне на неговия живот…. Васил Левски е образец на нравствена чистота…“ 

       Да отдадем почит към живота и делото на Апостола, дал живота си за свободата на България!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката  за определяне графика на учебното време междусрочната ваканция на учениците е от 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2023 г. (понеделник) по утвърденото седмично разписание за Втори учебен срок.

Всички ученици стриктно да спазват правилата за безопасност на движението, които да бъдат насочени към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон и на санитарно хигиенните норми за предотвратяване на епидемиологично разпространение на грипни и други респираторни заболявания.

СТРАШИМИРОВСКИ ДНИ – УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СТБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

РЕГАМЕНТ ЗА УЧЕРЕДЯВАНЕ НАГРАДАТА ЗА УЧЕНИЦИ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

Урок по толерантност по ИУЧ Български език и литература в V „в“ клас

ПОКАНА до родителите на учениците за провеждане на родителски срещи за избор на представители на Обществения съвет към ОУ „Антон Страшимиров“

Г Р А Ф И К за разпределение на паралелките по стаи при провеждане на родителски срещи

На 27.10.2022г. се проведе бинарен урок между школата за „Православни християнски ценности и традиции „ към ОДК Варна с ръководител Стойка Димова и учениците от II б клас с класен ръководител Теодора Янева. Урокът бе посветен на Деня на народните будители. Гости бяха г-жа Щ. Гигова – заместник директор в ОУ „Антон Страшимиров”, г-жа М. Георгиева– заместник директор в ОУ „Антон Страшимиров”, г-жа М. Николова- директор на ОДК Варна. Пред тях учениците рецитираха стихотворения, разказваха за народните будителите, разпознаваха техни портрети и пяха. 

Ден на хляба в ОУ „Антон Страшимиров“

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Приветствие на министъра на образованието и науката

Откриване на учебната 2022/2023 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на новата учебна 2022/2023 година ще се състои на 15 септември 2022 г., четвъртък, от 9.00 часа в двора на училището.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е на отделните паралелки по стаи за провеждане на родителска среща на начален етап – 8 септември 2022 г., за

прогимназиален етап – 12 септември 2022 г.

САМО ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ….

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDaFYCygkl_8lA4ZtpgrkYCUo4ixiZ-Y9oW2h7STIApKfLYQ/viewform

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с началото на учебната година ще бъдат проведени родителски срещи както следва:

I – IV клас на 08.09.2022 г. от 18:00 часа

V – VII клас на 12.09.2022 г. от 18:00 часа

ВАЖНО!!!

Във връзка с приема на ученици в ЦДО и определените критерии за това е необходимо родителите да представят служебна бележка/декларация от работодател, че работят.

СЪОБЩЕНИЕ

ОУ „Антон Страшимиров“ обявява ДВЕ свободни места за ПЪРВИ клас за учебната 2022/2023 година.

СЪОБЩЕНИЕ

Приети ученици за ПЪРВИ клас 2022/2023 учебна година в ОУ „Антон Страшимиров“

Записване на приетите на 17, 20 и 21.06.2022 г. от 09:00 до 17:00 часа

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за предстоящата  2022/2023 година ОУ „Антон Страшимиров“ ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :

Модул 1 „Изкуства“.  Конкурсни направления и категории:

Театрално изкуство – една група с ученици от I-IV клас и една група с ученици от V-VII клас.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящите дейности по ДЗИ и НВО за учениците от IV клас, Ви уведомявам за следното:

1. 18 и 20 май 2022 г. са неучебни и неприсъствени дни.

2. 19 май 2022 г. е неучебен, но присъствен ден – ще се проведе Спортен празник.

3. На 26 и 27 май 2022 г. се правят следните размествания:

Ø  Учебни занятия в първа смяна провеждат учениците от I клас;

Ø  Учебни занятия във втора смяна провеждат учениците от II, III, IV, V, VI и VII класове, както и учениците от ЦДО I клас;

Ø  Учениците от ЦДО II, III и IV класове не провеждат учебни занятия.

4. Учениците от IV клас, които ще полагат изпити от НВО, на 26 и 27 май 2022 г. се явяват в училище не по-късно от 9.30 ч.

5. Информация за официалното честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще Ви бъде предоставена допълнително.

                                                                                                                       ДИРЕКТОР

Скъпи ученици, родители и колеги, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Насладете се на концерта, който подготвихме!

Организация на учебния процес от 29.03.2022 година

Скъпи ученици, родители и колеги, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Поздрави от нашите родолюбиви ученици! Тук, тук и тук

Да си припомним делото на Апостола!

Организация на учебния процес от 21.02.2022 г.

Ето ги и нашите дългоочаквани таланти! Приятно гледане и слушане!

Организация на учебния процес от 14.02.2022 г.

Организация на учбните часове за втори учебен срок!

Намалени учебни часове на 20.12.2021 г.

Организация на учебния процес от 13.12.2021 г.

Заповед за присъствено обучение на учениците от I – IV клас
/подали декларация за тестване/

ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Уважаеми родители, ученици и учители,

От утре, 25.10.2021г., всички ученици от I до VII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Часовете ще се провеждат по следния график:

І. Първа смяна:

1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;

2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;

3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;

4 час – от 10.10 до 10.30 ч.;

5 час – от 10.40 до 11.00 ч.;

6 час – от 11.10 до 11.30 ч.

7 час – от 11.40 до 12.00 ч.

За учениците от ЦДО:

  1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;

  2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;

  3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;

  4 час – от 10.10 до 10.30 ч.

ІІ. Втора смяна:

За учениците от ІІ, ІІІ и IV клас:

  1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;

  2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;

  3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;

  4 час – от 15.10 до 15.30 ч.;

  5 час – от 15.40 до 16.00 ч.;

  6 час – от 16.10 до 16.30 ч.

За учениците от V, VІ и VІІ класове:

  1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;

  2 час – от 14.10 до 14.40 ч.;

  3 час – от 14.50 до 15.20 ч.;

  4 час – от 15.40 до 16.10 ч.;

  5 час – от 16.20 до 16.50 ч.;

  6 час – от 17.00 до 17.30 ч.;

  7 час  – от 17.40 до 18.10 ч.

За групи ЦДО:

  1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;

  2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;

  3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;

  4 час – от 15.10 до 15.30 ч.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед №РД 09-3596/20.10.2021 г.   на министъра на образованието и науката от 21-ви до 27- ми октомври учениците от V, VI и VII-ми клас трябва да преминат в ОРЕС. От  28-ми октомври до 3-ти ноември в ОРЕС ще бъдат учениците от II, III и IV-ти клас. 

Р А З П И С А Н И Е

на учебните часове за учениците от V, VІ и VІІ клас,

при провеждане на учебни занятия в ОРЕС, за периода 21 – 27 октомври 2021 г.

 • 1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;
 • 2 час – от 14.20 до 14.50 ч.;
 • 3 час – от 15.10 до 15.40 ч.;
 • 4 час – от 16.10 до 16.40 ч.;
 • 5 час – от 17.00 до 17.30 ч.;
 • 6 час – от 17.50 до 18.20 ч.;
 • 7 час  – от 18.40 до 19.10 ч.

Всяка нова информация ще се публикува на сайта на училището и в „Школо“.

Уважаеми ученици и родители,

Официалното откриване на учебната година ще бъде на 15.09.21 г. от 11.30 часа в двора на училището за първи и пети клас. Останалите ученици ще влязат в училището за тържествен час на класа от различните входове, както следва:
Вътрешен вход до стола – випуск втори и трети клас – 11.30 часа.
Вход при рампата от другата страна на училището – четвърти и шести клас – 11.45 часа.
Централен вход на училището – випуск седми клас – 11.30 часа.
Организацията на първия учебен ден се основава на последните противоепидемични мерки и заповед на министъра на образованието. Напомняме, че в общите помещения учениците се придвижват с маски.
Ръководството на ОУ „Антон Страшимиров“ поздравява всички ученици и им пожелава успешна, здрава и ползотворна година.

НА ДОБЪР ЧАС!

Г Р А Ф И К

за  получаване на учебници от учениците от втори до седми клас за учебната 2021/2022 г.

8.09.21 г.

IIа – 9.00 – 9.30          IIIа -11.00 – 11.30       IVа – 14.00 – 14.30

IIб – 9.30 – 10.00     IIIб – 11.30 – 12.00     IVб – 14.30 – 15.00

IIв –10.00 – 10.30    IIIв – 13.00 – 13.30     IVв – 15.00 – 15.30

IIг –10.30 – 11.00     IIIг – 13.30 – 14.00     IVг – 15.30 – 16.00

                                                                           IVд – 16.00 – 16.30

9.09.21 г.

Vа – 9.00 – 9.30        VIа -11.00 – 11.30        VIIа-14.00 – 14.30

Vб – 9.30 – 10.00      VIб 11.30 – 12.00        VIIб- 14.30 – 15.00

Vв – 10.00 – 10.30    VIв 13.00 – 13.30         VIIв – 15.00 – 15.30

Vг – 10.30 – 11.00     VIг 13.30 – 14.00          VIIг 15-30 – 16.00

Учебниците ще се получават на входа до училищния стол от вътрешната страна на двора на училището. Който не успее  на 10.09.21г. ще ги получи от класния ръководител, като предварително се свърже с него.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

       Във връзка с организацията на учебната 2021/2022 година Ви информираме, че родителски срещи ще се проведат за новосформираните паралелки, както следва:

     Първи клас   8.09.21г. от 18.00 часа;

     Пети клас     9.09.21г.   от 18.00 часа;

      Учебниците на учениците от втори до седми клас ще бъдат раздадени на 8.09.21 г. за начален етап, на 9.09.21 г. за прогимназиален етап, при спазване на противоепидемичните мерки и по график, който ще ви бъде съобщен от класните ръководители.

      Списъците по паралелки в първи и пети ще бъдат оповестени на 3.09.21г./петък/ в края на работния ден.

       Учебната година започва втора учебна смяна за учениците от втори до седми клас. Първокласниците учат първа учебна смяна през цялата учебна година.

      Допълнително ще бъдат съобщени подробности за откриването на учебната година.

ОУ „Антон Страшимиров“ обявява свободно работно място за учител по математика. Документи за кандидатстване по заявената позициая се подават в училището до 27.08.2021 г.

Информиране на родителите на деца записани в първи клас

Основно училище „Антон Страшимиров“ обявява 15 свободни места в ПЪРВИ клас за 2021/2022 учебна година

Училищни униформи

Информация за план-прием след VII клас

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Дни на отворени врати – ПГГСД „Николай Хайтов“ 

Уведомявамe Ви, че съгласно заповед № РД 08-1128/17.06.2021 г. на директора, считано от 21 юни 2021 г., учебните занятия в ОУ „Антон Страшимиров“ ще се провеждат в първа смяна. 

КНИГОВИЩЕ – ГРАМОТИ „ПОСЛАНИК НА ЧЕТЕНЕТО“ и „НАЙ-ЧЕТЯЩ КЛАС“ за учебната 2020/2021 година


ОУ „Антон Страшимиров “ – първи клас
КЛАСИРАНИ ДЕЦА

Важно!!! Във връзка с подготовка на Държавен квалификационен изпит в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, разписанието на учебните занятия за учениците от ОУ „Антон Страшимиров“ за 3 юни 2021 г. (четвъртък) е както следва:

 • Ø  1 час: 13.30 – 13.50 ч.;
 • Ø  2 час: 13.55 – 14.15 ч.;
 • Ø  3 час: 14.20 – 14.40 ч.;
 • Ø  4 час: 14.45 – 15.05 ч.;
 • Ø  5 час: 15.10 – 15.30 ч.;
 • Ø  6 час: 15.35 – 15.55 ч.
 • Учебните часове са с продължителност 20 минути, а междучасията са с продължителност 5 минути.

Съобщение!!! Уважаеми родители,

Информираме Ви, че обучението за компенсиране на пропуските и проектни дейности за I, II и III клас ще се осъществяват от 1.06.2021 г. до 23.06.2021 г. от 10:00 до 12:00 ч. в училище. Учениците ще бъдат занимавани от класните ръководители и учителите в ЦДО.

            Обучението за компенсиране на пропуските и проектни дейности от IV, V и VI клас от 17.06.2021 г. до 30.06.2021 г. ще се провеждат от 10:00 до 12:00 ч. от учителите по предмети и класните ръководители по утвърден план.

            Родителите на учениците трябва да подадат заявления в свободен текст дали децата ще посещават, или няма да посещават организираните занятия. Информацията е необходима във връзка с цялостната организация. Заявленията да се подават на класния ръководител до 2.06.2021 г.

От ръководството

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме Ви за следното:

Възстановява се присъственото обучение, считано от 31 май 2021 г., за учениците от І до VІІ клас на ОУ „Антон Страшимиров”. Учебните занятия ще се провеждат при спазване на утвърденото разписание на учебните часове, седмично разписание и графици за  разпределение на материалната база. Първа учебна смяна са ученици от I и IV класове, а втора смяна – учениците от II, III, V, VI и VII класове. Разпределението на материалната база е:

Клас/групаКласен ръководителКласна стая №
1ІА класМарина Иванова101
2ІБ класТатяна Димова102
3ІВ класЕвелина Станкова103
4ІГ класКамелия Ботева104
5ІІА класЯнка Стоянова209А
6ІІБ класДаниела Вълкова106
7ІІВ класАнжела Радева105
8ІІГ класЕлена Кръстева206
9ІІІА класРадина Димитрова108
10ІІІБ класВаня Влашка – Тонева201
11ІІІВ класКристина Янкова109
12ІІІГ класЕлена Иванова211
13ІІІД класВеселина Желева209
14ІVА класНина Дончева108
15ІVБ класДимитрина Въчкова107
16ІVВ класПетя Димова105
17ІVГ класТеодора Янева106
18ІVД класНиколета Димитрова109
19VА класГанка Минчева301
20VБ класЕмилия Коларова302
21VВ класГалина Чакалова303
22VГ класРосица Ранчева305
23А класКостадинка Мартинш305
24Б класДияна Тодорова306
25В класВеселина Първанова309
26Г класДимитър Коларов412
27VІІА класДилян Иванов202
28VІІБ класЕмилия Кисимова203
29VІІВ класРумяна Попова204
30VІІГ класНина Славова205
31І клас –1 групаВиолетка Велкова101
32І клас –2 групаИлияна Стойчева102
33І клас –3 групаБоряна Желязкова103
34ІІ клас –1 групаТаня Ганева211
35ІІ клас –2 групаСветлана Тодорова209А
36ІІІ класПенка ТодороваКБД
37ІV класСтанислава Костова104

Съобщение!!! Уведомяваме Ви, че утре – 27 май 2021 г., от 15.30 ч. ще се продават купони.

ЧЕСТИТ 24-ТИ МАЙ!

Нека бъдем достойни за наследството си, за да пребъдем през вековете!

Информация за седмокласниците!

Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование“

Съобщение!!!

Уважаеми родители и ученици,уведомявам Ви за следното:

1. Учениците на ОУ „Антон Страшимиров” от V клас, считано от 17 до 28 май 2021 г., включително, преминават на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

2. Учебните часове за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, VI и VІІ клас се провеждат при спазване на графика за часовото разпределение на учениците от начален и прогимназиален етап в условия на присъствено обучение.

3. Учебните часове за учениците от V клас се провеждат при спазване на следното разписание:

Ø  1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;

Ø  2 час – от 14.20 до 14.50 ч.;

Ø  3 час – от 15.10 до 15.40 ч.;

Ø  4 час – от 16.10 до 16.40 ч.;

Ø  5 час – от 17.00 до 17.30 ч.;

Ø  6 час – от 17.50 до 18.20 ч.;

Ø  7 час  – от 18.40 до 19.10 ч.

4. Учениците от І и ІV клас провеждат учебни занятия в първа смяна, а учениците от ІІ, ІІІ, VI и VІІ клас – във втора смяна.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

На 23.04.2021 г. учениците на ОУ „Антон Страшимиров“ поднесоха цветя и венец пред паметника на нашия патрон. С това сложиха началото на поредицата от събития, свързани с четирдесет и четвъртия рожден ден на училището.(прочети още…)

гр.Варна, ж.к. „Младост“, ул. „Васил Чекаларов“,
тел. 052 800 601, ел.поща: ou_astrashimirov@abv.bgУважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заповед № РД-01-220/08.04.2021 г., в ОУ „Антон Страшимиров“ се създава следната организация на учебния процес, считано от 26 април 2021 г. (понеделник):

 1. Учениците на ОУ „Антон Страшимиров” от VI и VІI клас, считано от 26 април 2021 г. до 7май 2021 г., включително, преминават на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР).
 2. Учебните часове за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV и V клас се провеждат при спазване на графика за часовото разпределение на учениците от начален и прогимназиален етап в условия на присъствено обучение.
 3. Учебните часове за учениците от VI и VІI клас се провеждат при спазване на следното разписание:

Ø  1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;

Ø  2 час – от 14.20 до 14.50 ч.;

Ø  3 час – от 15.10 до 15.40 ч.;

Ø  4 час – от 16.10 до 16.40 ч.;

Ø  5 час – от 17.00 до 17.30 ч.;

Ø  6 час – от 17.50 до 18.20 ч.;

Ø  7 час  – от 18.40 до 19.10 ч.

 1. Учениците от І и ІV клас провеждат учебни занятия в първа смяна, а учениците от ІІ, ІІІ и V клас – във втора.

Във връзка с деня на земята, природолюбителите от I Б клас на ОУ „Антон Страшимиров“, с класен ръководител г-жа Татяна Димова, засадиха в двора на училището туя. Учениците поеха ангажимента да се грижат за своето дръвче. Засаждането беше придружено с много радост и накрая учениците изпяха и песен. 


Международен фестивал за медийно изкуство „Арлекин“


ВАЖНО!!! Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заповед № РД-01-220/08.04.2021 г., в ОУ „Антон Страшимиров“ се създава следната организация на учебния процес, считано от 12 април 2021 г. (понеделник):

Учениците на ОУ „Антон Страшимиров” от V и VІ клас, считано от 12 април 2021 г. до 23 април 2021 г., включително, преминават на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

Учебните часове за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV и VІІ клас се провеждат при спазване на графика за часовото разпределение на учениците от начален и прогимназиален етап в условия на присъствено обучение.

Учебните часове за учениците от V и VІ клас се провеждат при спазване на следното разписание:

 1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;

 2 час – от 14.20 до 14.50 ч.;

 3 час – от 15.10 до 15.40 ч.;

 4 час – от 16.10 до 16.40 ч.;

 5 час – от 17.00 до 17.30 ч.;

 6 час – от 17.50 до 18.20 ч.;

 7 час  – от 18.40 до 19.10 ч.

Учениците от І и ІV клас провеждат учебни занятия в първа смяна, а учениците от ІІ, ІІІ и VІІ клас – във втора смяна.


Заповед МОН за 01 и 02 април 2021 г.


НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ РЕЗУЛТАТИ: 1.КЛАС , 2. КЛАС,  3.КЛАС, 4.КЛАС


Пролетен поздрав от нашите прекрасни ученици и техните учители!     

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrkz0tzcIGqOUNdpGM26ovG3CSKMVLos           


Уважаеми родители, ученици и колеги,

Във връзка със заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, е издадена заповед № РД 08-0742/19.03.2021 г. на директора на ОУ „Антон Страшимиров“, с която се преустановяват присъствените учебни занятия и се преминава в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). 
ОЕСР ще се осъществява при спазване на следното разписание:
І. Първа смяна:

За учениците от І клас:

1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;

2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;

3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;

4 час – от 10.10 до 10.30 ч.;

5 час – от 10.40 до 11.00 ч.;

6 час – от 11.10 до 11.30 ч.

За учениците от ІV клас:

Ø  1 час – от 8.00 до 8.20 ч.;

Ø  2 час – от 8.30 до 8.50 ч.;

Ø  3 час – от 9.00 до 9.20 ч.;

Ø  4 час – от 9.40 до 10.00 ч.;

Ø  5 час – от 10.10 до 10.30 ч.;

Ø  6 час – от 10.40 до 11.00 ч.;

Ø  7 час  – от 11.10 до 11.30 ч.

За учениците от ЦДО ІІ и ІІІ клас:

Ø  1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;

Ø  2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;

Ø  3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;

Ø  4 час – от 10.10 до 10.30 ч.

ІІ. Втора смяна:

За учениците от ІІ и ІІІ клас:

Ø  1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;

Ø  2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;

Ø  3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;

Ø  4 час – от 15.10 до 15.30 ч.;

Ø  5 час – от 15.40 до 16.00 ч.;

Ø  6 час – от 16.10 до 16.30 ч.

За учениците от V, VІ и VІІ класове:

Ø  1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;

Ø  2 час – от 14.10 до 14.40 ч.;

Ø  3 час – от 14.50 до 15.20 ч.;

Ø  4 час – от 15.40 до 16.10 ч.;

Ø  5 час – от 16.20 до 16.50 ч.;

Ø  6 час – от 17.00 до 17.30 ч.;

Ø  7 час  – от 17.40 до 18.10 ч.

За ЦДО групи І и ІV клас:

Ø  1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;

Ø  2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;

Ø  3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;

Ø  4 час – от 15.10 до 15.30 ч.


  Отговори на задачите от състезанието „Европейско кенгуру“ ВАЖНО!!! Съобщение

 Въз основа на Протокол  от заседние на областния кризисен щаб се преустановяват се присъствените учебни занятия на учениците от V клас от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. на територията на община Варна.

Заповед РЗИ № РД-01-794/17.03.2021г.Уважаеми родители, ученици и колеги, уведомяваме Ви за следното:

 1. Учениците на ОУ „Антон Страшимиров” от VІ и VІІ клас, считано от 15 март 2021 г. до 26 март 2021 г., включително, преминават на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР).
 2. Учениците от V клас остават на обучение в електронна среда до 17.03.2021 г., включително, съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, след което продължават присъствено обучение до 26.03.2021 г., съгласно заповед № РД 09-619/12.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.
 3. Учебните часове за учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV и V клас се провеждат при спазване на графика за часовото разпределение на учениците от начален и прогимназиален етап в условия на присъствено обучение.
 4. Учебните часове за VІ и VІІ клас се провеждат при спазване на следното разписание:

 1 час – от 13.30 до 14.00 ч.;

 2 час – от 14.20 до 14.50 ч.;

3 час – от 15.10 до 15.40 ч.;

4 час – от 16.10 до 16.40 ч.;

5 час – от 17.00 до 17.30 ч.;

6 час – от 17.50 до 18.20 ч.;

7 час  – от 18.40 до 19.10 ч.

Моля, спазвайте противоепидемичните мерки за хигиена и дезинфекция!Уважаеми родители, ученици и колеги,

Честит празник!!!

Нека бъдем достойни за свободата си и да не забравяме, че трябва да я отстояваме и днес!

Ето какво сътвориха нашите прекрасни ученици, заедно със своите учители и родители: https://www.youtube.com/channel/UCFcNW–dnC0DSatw4hxVeAw

 

Седмично разписание Втори срок 2020/2021 година


Важно съобщение!!!

Уважаеми учители, родители и ученици, на основание Заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на Министерството на здравеопазването и Заповед РД-09-290/29.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката, се създава следната организация за провеждане на учебен процес през втори учебен срок за учениците от ОУ „Антон Страшимиров”:

 • Междусрочна ваканция – 03.02.2021 г.
 • Начало на втори учебен срок – 04.02.2021 г.
 • Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от прогимназиален етап, както следва:
 1. За учениците от VІІ клас – от 04.02. до 17.02.2021 г.;
 2. За учениците от V клас – от 18.02. до 02.03.2021 г.;
 3. За учениците от VІ клас – от 04.03. до 17.03.2021 г.

Учебните занятия се провеждат както следва:

 1. За учениците от І и ІV класове и за учениците от групите ЦДО от ІІ и ІІІ класове – в първа учебна смяна.
 2. За учениците от ІІ, ІІІ, V, VІ и VІІ класове и учениците от групите ЦДО от І и ІV класове– във втора учебна смяна.
 • Часовото разписание на учениците от прогимназиален етап в условия на обучение от разстояние е както следва:

1 час: 13.30 – 14.00 ч.

2 час: 14.20 – 14.50 ч.

3 час: 15.10 – 15.40 ч.

4 час: 16.10 – 16.40 ч.

5 час: 17.00 – 17.30 ч.

6 час: 17.50 – 18.20 ч.

7 час: 18.40 – 19.10 ч.

 • Часовото разписание на учениците от начален и прогимназиален етап в условия на присъствено обучение:
 1. Първа учебна смяна:

1.1. Първи клас:

1 час: 8.20 – 8.55 ч.

2 час: 9.05 – 9.40 ч.

3 час: 10.00 – 10.35 ч.

4 час: 10.45 – 11.20 ч.

5 час: 11.30 – 12.05 ч.

6 час: 12.15 – 12.50 ч.

1.2. Четвърти клас:

1 час: 7.30 – 8.10 ч.

2 час: 8.20 – 9.00 ч.

3 час: 9.10 – 9.50 ч.

4 час: 10.10 – 10.50 ч.

5 час: 11.00 – 11.40 ч.

6 час: 11.50 – 12.30 ч.

7 час: 12.40 – 13.20 ч.

 1. Втора учебна смяна:

2.1.  Втори клас:

1 час: 13.30 – 14.05 ч.

2 час: 14.15 – 14.50 ч.

3 час: 15.10 – 15.45 ч.

4 час: 15.55 – 16.30 ч.

5 час: 16.40 – 17.15 ч.

6 час: 17.25 – 18.00 ч.

2.2. Трети клас, пети клас, шести клас и седми клас (за прогимназиален етап – съгласно графика):

1 час: 13.30 – 14.10 ч.

2 час: 14.20 – 15.00 ч.

3 час: 15.10 – 15.50 ч.

4 час: 16.10 – 16.50 ч.

5 час: 17.00 – 17.40 ч.

6 час: 17.50 – 18.30 ч.

7 час: 18.40 – 19.20 ч.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

На основание Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-3610/31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката, от 04.01.2021 г. обучението на учениците от I до IV клас ще се провежда присъствено със седмичното разписание на часовете за първи учебен срок и при стриктното спазване на
Правила за работа на ОУ „Антон Страшимиров“ – Варна в условиятa на COVID – 19
За учениците от V, VI и VII клас ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда със седмично разписание за първи учебен срок при график на часовете.
Дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /от I до IV клас/ от Наредбата за приобщаващото образование се осъществяват присъствено по утвърден график, а за учениците от V до VII клас се осъществяват присъствено и/или от разстояние в електронна среда по преценка на ЕПЛР и заявление от родител.


Весели празници!


Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. относно учебното време


Есенни инициативи в ОУ  „Антон Страшимиров“ 


Важно!!!Съобщение

Уважаеми учители, родители и ученици,

Във връзка  със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, учениците на ОУ „Антон Страшимиров” от І до VІІ клас, считано от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г., включително, преминават на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) при спазване на следния график:

За учениците от І и ІІ класове:

 • 1 час – от 8.30 до 8.50 ч.;
 • 2 час – от 9.00 до 9.20 ч.;
 • 3 час – от 9.40 до 10.00 ч.;
 • 4 час – от 10.10 до 10.30 ч.;
 • 5 час – от 10.40 до 11.00 ч.;
 • 6 час – от 11.10 до 11.30 ч.

За учениците от ІІІ и ІV класове:

 • 1 час – от 8.00 до 8.20 ч.;
 • 2 час – от 8.30 до 8.50 ч.;
 • 3 час – от 9.10 до 9.30 ч.;
 • 4 час – от 9.40 до 10.00 ч.;
 • 5 час – от 10.10 до 10.30 ч.;
 • 6 час – от 10.40 до 11.00 ч.;
 • 7 час  – от 11.10 до 11.30 ч.

 За учениците от V, VІ и VІІ класове:

 • 1 час – от 8.00 до 8.30 ч.;
 • 2 час – от 8.40 до 9.10 ч.;
 • 3 час – от 9.20 до 9.50 ч.;
 • 4 час – от 10.10 до 10.40 ч.;
 • 5 час – от 10.50 до 11.20 ч.;
 • 6 час – от 11.30 до 12.00 ч.;
 • 7 час  – от 12.10 до 12.40 ч.

За ЦДО групи І, ІІ, ІІІ и ІV класове:

 • 1 час – от 13.30 до 13.50 ч.;
 • 2 час – от 14.00 до 14.20 ч.;
 • 3 час – от 14.40 до 15.00 ч.;
 • 4 час – от 15.10 до 15.30 ч.;

Заповед РД -08-0317/27.11.2020 г.

Заповед РД 09-3310/18.10.2020 г., относно носене на лични предпазни средства: https://drive.google.com/file/d/1QIGVsrQxOEHGFjRPR4zpRPqcv-_ZwNlp/view?usp=sharing

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

 1. Поздравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

 2. По желание на родител или ученик – подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Заявление: https://drive.google.com/file/d/1XiqJrow4HrnOY8kidh16Tst6LeFlDqKc/view?usp=sharing

Декларация: https://drive.google.com/file/d/1HhpYXgpmKMnsfg0EG4HKveNBS0-lOqgi/view?usp=sharing


ДЕН НА ХЛЯБА!

Денят 16.10.2020 година е посветен на хляба.
Традиционно и тази година в ОУ „Антон Страшимиров“- град Варна бе отбелязан международният ден на хляба. Прекрасна изложба на обредни хлябове и празнични погачи изпълни фоайето на 1 етаж в училище. С презентация за хляба по света се запознаха учениците от ОУ „Антон Страшимиров“-град Варна.
„Никой не е по голям от хляба“ – това е посланието към учениците. 


Да засадим дърво!

Усмихни се на природата, за да може и тя да ти се усмихне!УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заповед на министъра на образованието и науката с № РД 09-2414/15.09.2020 година и Заповед на директора №РД 08-0005/17.09.2020 година в ОУ „Антон Страшимиров“ – град Варна са осигурени дежурни учители до 18.00 часа, които да осъществяват грижа за учениците, след края на учебните часове до предаването на родителите.

                                                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТООткриване на 2020/2021 учебна година:

Уважаеми ученици и родители,

поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020-2021 година ще се проведе от 09:00 часа по следния начин:

1) официално откриване ще се състои само за учениците от I и V клас в ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО 

2)за учениците от II, III, IV, VI и VII клас ще се проведе единствено ЧАС НА КЛАСА с класните ръководители по класни стаи, паралелките ще влизат от южния вход до стола на училището,

И Н Ф О Р М А Ц И Я за пропускането на випуските по часове за 15 септември 2020 г. – началото на учебната 2020/2021 година 

И Н Ф О Р М А Ц И Я за разпределение на паралелките по стаи за 15 септември 2020 г. – началото на учебната 2020/2021 година

Ръководството и екипът на ОУ „Антон Страшимиров“ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!


Инициатива „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че:

Ø  представители на „Бест кетъринг” ще продават купони за обедното хранене на учениците на 16.09.2020 г. (сряда) от 7.30 до 9.00 ч.;

Ø  ще можете да закупите купони за дните – 17, 18, 21, 23, 24 и 25 септември 2020 г.;

Ø  цената на купон за един ден е 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки).Уважаеми родители и ученици,

Училището ще работи само с електронен дневник, за целта всички ученици и родители, които нямат регистрация, трябва да си направят в платформата  Shkolo. Отпада задължителният хартиен бележник. След като е създаден профил на ученика, моля прикачете негова актуална и подходяща снимка. 


ВАЖНО!!! Съобщение

Уважаеми родители на учениците от ПЪРВИ клас,

Поради повечето подадени заявления за ЦДО и ограничения брой на местата в групите, във връзка с работата на комисията за прием ЦДО е нужно при наличие да предоставите следните документи:

 1. Декларация/служебна бележка от родителите за това, че работят
 2. Документ удостоверяващ, че детето е сирак, полусирак или с един родител
 3. Документ удостоверяващ, че детето е от многодетно семейство

Срок до 11.09.2020г./петък/

Документите могат да бъдат снимани/сканирани и изпратени на ел.поща на училището: ou_astrashimirov@abv.bg 

Предварително благодарим за предоставените документи и проявеното разбиране.СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с организацията на учебната 2020/2021 година в ПЪРВИ клас ще бъде проведена обща родителска среща според изискванията на Министерството на здравеопазването на 3.09.2020 г./четвъртък/ от 18:00 ч. в сградата на училището. Родителите ще бъдат поканени  в определените кабинети за общи разяснения и попълване на документация.

Уважаеми родители, във връзка с мерките против COVID-19, молим само за един представител на семейство.

Родителски срещи по паралелки с класните ръководители ще бъдат допълнително оповестени.

От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми учители, служители, ученици и родители,

Уведомявам Ви, че от 12.08.2020г. ОУ „Антон Страшимиров“ има нов директор – г-н Костадин Дюлгеров.

Желая здраве на всички, а на новия директор – успешна професионална реализация!

С обич към учениците, учителите и служителите и с уважение към родителите!

Янка Котларова


СВОБОДНИ МЕСТА


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС – ДИРЕКТОР

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС – СИНДИКАТИ

ПОЗДРАВИ ПО ПОВОД МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 

Поздрав – Георги Георгиев V „A“ клас

ГРАМОТА и РИСУНКА – Илина Илиева Димова II „Д“ клас

ПИСМО – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Учениците от I „А“ клас отбелязаха 22 април – Деня на Земята с видео изложба на тема „Най-красивата природна картина“.

Заповед на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД Извънреден инструктаж

Изказване на  д.и. В.Генова – началник РУО гр.Варна

ГРАФИК за обучение в електронна среда 

връзка с ДИРЕКТОР: тел.0879 032790; тел.0882 567054

 Заповед на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА


Какво трябва да знаем за Коронавирус и как де се предпазим!!!

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!!!


 Съгласно заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, учебните занятия в ОУ „Антон Страшимиров“ ще се осъществяват дистанционно, чрез онлайн платформата на електронния дневник Школо/shkolo.bg/.

Ръководството на ОУ „Антон Страшимиров“ препоръчва семейството на всеки ученик да осигури подходяща стая и дигитално устройство с интернет връзка за осъществяване на обучение в електронна среда в часовия диапазон от 08:00часа до 13:00часа в сила от понеделник, 16 март 2020.

Семействата, които не могат да осигурят гореспоменатите условия за осъществяване на обучение в електронна среда, могат да се свържат по телефон с класния ръководител, за да получат указания.Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.
График и контакти:Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. –  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047

Марина Габровска –  психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна


  Заповед – противоепидемични мерки


 Извънредно: Грипната ваканция във Варна е удължена до петък 13-ти март включително. По заповед на кмета г-н Иван Портних за още два дни са преустановени учебните занятия в училищата на територията на община Варна, считано от 12.03.2020 г. до 13.03.2020г., включително.


Заповеди – грипна ваканция


STEM уроци ОУ „Антон Страшимиров“


КОНКУРС „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – ЖИВОТ – ЛЕГЕНДА“


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО


„Споделената книга – споделено знание“ 

Творби на Иван Вазов – съвместен урок с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“- X „А“ клас, г-жа Стоянова и ОУ „Антон Страшимиров“ – VII „В“ клас, г-жа Минчева


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ОТКРИТ БИНАРЕН УРОК ПО МАТЕМАТИКА И МУЗИКА. УРОЦИ ПО КАВАЛ И ТАМБУРА СЕ ПРОВЕДОХА С УЧАСТИЕТО НА УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ В Основно училище Георги Бенковски, в село Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч


ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

ПРАВИЛНИК – Обществен съвет


01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – Есенна ваканция


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми учители, родители и ученици,

Информирам Ви, че денят 04.XI.2019г./понеделник/ е учебен ден. Началото на учебните занятия е според утвърдения дневен режим на институцията:

I смяна – 08:20 часа

II смяна – 13:30 часа


1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ31-октомври Ден на Черно море


ГРАМОТА

ГРАМОТИ


СЕРТИФИКАТИ ЗА БЛАГОДАРНОСТ III „В“ и III“Г“ класРЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“В ОЧАКВАНЕ НА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН!С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители, 

                  РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА на V, VI и VII клас за учебната 2019/2020 година ще се проведе на 10.09.2019г./вторник/ от 18:00 часа.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 Купони за обедното хранене на учениците ще се продават на 17.09.2019г. от 15:30 до 18:00 часа от представител на фирма „Бест Кетеринг“ ЕООД.Избор на заявител по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед „Училищен плод“

Заповед „Училищно мляко“СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

ІІ в клас – 1 място

ІІІ а клас – 4 места – Паралелката е с Избираеми учебни часове – народно пеене, народен инструмент (гайда, кавал, тамбура, гъдулка)

ІІІ г клас – 2 места

ІІІ д клас – 3 места

ІV а клас – 5 места – Паралелката е с Избираеми учебни часове – народно пеене, народен инструмент (гайда, кавал, тамбура, гъдулка)

За информация на родителите, останалите паралелки за учебната 2019/2020 година в съответните випуски са с максимален брой ученици и няма места.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

                На 27.06.2019 година от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас за учебната 2019/2020 година в Актовата зала на училището.СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

               Разпределението на учениците по паралелки за пети клас за учебната 2019/2020 година ще бъде извършено в края на месец август, поради прием на ученици в други училища.Резултати – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Второ класиране: Важна информация

В ОУ „Антон Страшимиров“ при второ класиране има 8/осем/ свободни места за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

ВАЖНО!!!  Eлектронна система ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 година

Начална дата за записване на класираните за първи клас деца – 6 юни 2019г., от 9:00ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

Крайна дата за записване – 7юни 2019г., до 17:00ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

Записването ще се проведе в кабинета по Безопасност на движението в ОУ „Антон Страшимиров“ – гр.Варна

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

Чл.23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2.оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3.документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5./съгласно СИСТЕМАТА от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна/

ГРАФИК
на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година

Нормативни документи и графици за прием ПЪРВИ КЛАС за учебната 2019/2020 година

Заповед на Директора на ОУ „Антон Страшимиров“, касаеща приема в първи клас за учебната 2019/2020година. 

Приема в първи клас ще се осъществи в четири паралелки ( по Решение на Педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет при ОУ „Антон Страшимиров“) и ще бъде според Графика на дейностите и чл.43 от НАРЕДБА No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.СЕРТИФИКАТИ за участие в „Празника на химията“

за Виктория Добромир Маринова и Румяна Петкова Атанасова от VII „А“ Състезание по български език и литература   „Свети Климент Охридски“


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО за г-жа Янка КотлароваДИРЕКТОР на ОУ „Антон Страшимиров“ = град ВарнаКОНКУРС „ДЕТСКО МОРЕ“Призови места на състезанието „Буквоплет“ – национално състезание гр.РусеСЕРТИФИКАТ ЗА БЛАГОДАРНОСТ – „Аз Вярвам и Помагам 2“„ВЪЛШЕБНИ РИТМИ“ – Нови Пазар 2019Великденска изложба III “ Д“

класен ръководител г-жа Камелия Ботева

Великденска изложба IV „Г“ клас – класен ръководител г-жа Марийка Чакалова


Състезание по правопис „Буквоплет“Открит урок по Конституция в училищата в България

На 16 април 2019 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ бе отбелязана 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция с открити уроци в VII „А“, „Б“ и „В“ клас.


XIV Национален музикален фестивал“Фолклорен изгрев“  12-14 април 2019годинаНАГРАДИ

XXV  НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „Диньо Маринов“


ГРАМОТА – „Бързи и сръчни“ пролет 2019г.


НАГРАДИ

Национален конкурс : „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ 16-17 март 2019На 17.03.2019г. от 11:00часа по БНТ 2 в предаването „Пазители на традиции“ може да гледате г-н Царев и гайдарския оркестър при ОУ „Антон Страшимиров“Грамота за достойно представяне в национален литературен конкурс Уважеми родители и колеги,

Съгласно заповед № РД-01-30/04.02.2019г. на Директора на РЗИ – гр.Варна грипната епидемия на теритоията на община Варна е ОТМЕНЕНА, считано от 05 февруари.

Съгласно заповед № РД-01-31/04.02.2019г. на Директора на РЗИ – гр.Варна се ВЪЗСТАНОВЯВА учебно-възпитателния процес, считано от 05 февруари.

Учениците ще бъдат на училище на 06 февруари/сряда/, според утвърден график за ВТОРИ учебен срок.ВАЖНО!

График на учебните смени през ВТОРИ срок/от 06 февруари/

ПЪРВА УЧЕБНА СМЯНА – I, II клас, групи ЦДО III и IV клас

ВТОРА УЧЕБНА СМЯНА – III, IV, V, VI и VII клас, групи ЦДО I и II класУдължиха грипната ваканция за учениците във Варна

Грипната ваканция за учениците в област Варна се удължава до четвърти февруари включително. Пети февруари също няма да е учебен ден защото е част от междусрочната ваканция.

Учениците ще бъдат на училище на 06 февруари/сряда/.Отлично представяне в състезанието „Математика без граници“

на СИМОНА ТОТЕВА от II „Г“ клас ПЪРВО МЯСТО  НА КОЛЕДНИЯ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ПРЕЗ УИКЕНДА

ШАМПИОНИ – МОМИЧЕТА: ОУ“АНТОН СТРАШИМИРОВ“

160 ученици от 10 варненски училища взеха участие в Коледен турнир по футбол през уикенда. Надпреварата бе организирана от дирекция “Спорт” при Община Варна, ЗС на БФС-Варна и ЖФК „Варна”. Двубоите се проведоха в зала “Владислав” на спортен комплекс “Черно море”.ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

за Гергана Николова ученичка от IV „Д“ клас

от екипа на www.chetidari.bgТържествено запалване светлините на коледната елха в ОУ „Антон Страшимиров“, съпроведено със специални пожелания и много настроение! 
ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА ПОСВЕТЕНА НА  СТРАШИМИРОВСКИТЕ ДНИ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

НАШИТЕ МАЛКИ МАТЕМАТИЦИ, ПРОЕКТАНТИ, ДИЗАЙНЕРИ…..СТРАШИМИРОВЦИ

МАКЕТИ НА УЧЕНИЦИ, ДОСТОЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШИЯ ПАТРОНГРАМОТА ОТ XII МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗГРЕВ“НА ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ЗА АКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ И УЧАСТИЕ НА ВИСОКО ХУДОЖЕСТВЕНО НИВО НА ФОЛКЛОРНИТЕ СОЛИСТИГРАМОТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“, УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО „БЪРЗИ И СРЪЧНИ ЕСЕН 2018“


ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ДО ГЕРГАНА НИКОЛОВА ОТ IV Д КЛАС АКТИВЕН УЧАСТНИК В САЙТА www.chetidari.com ПРОЧЕЛ НАЙ-МНОГО КНИГИ


ПОХВАЛА ЗА ДОСТОЙНАТА ПОСТЪПКА НА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ ОТ V В КЛАС


Призови места на Междуучилищния турнир по футболДен на хляба в ОУ „Антон Страшимиров“

В ОУ „Антон Страшимиров“ се проведе традиционният „Ден на хляба“. За пореден път деца и родители сътвориха истински кулинарни шедьоври, които подредиха в атрактивна изложба. ВАЖНО!!!

Уважаеми ученици, 26.09.2018г./сряда/ е обявен за НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците от ОУ „Антон Страшимиров“.

 • На 27.09.2018г./четвъртък/ ще бъдат възобновени учебните занятия както следва:

ПЪРВА УЧЕБНА СМЯНА:

I, III, IV, V, VI и VII клас и ЦДО II клас

ВТОРА УЧЕБНА СМЯНА:

II клас и ЦДО I, III и IV клас • Във връзка с приключване на ремонтните дейности и възобновяване на учебно-възпитателния процес в нашето училище 21.09.2018г. /петък/ е НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците.

 • Уважаеми ученици, напомняме, че според решение МС 24.09.2018г. /понеделник/ е неучебен, неприсъствен и неработен ден във връзка 22 септември Ден на независимостта на България.

 • На 25.09.2018г./вторник/ ще се проведе СПОРТЕН ПРАЗНИК в сградата/двора/ на ОУ „Антон Страшимиров“, ж.к.“Младост“, ул.“Иван Церов“, учениците трябва в 8:50часа да са в двора на училището.ОУ „Антон Страшимиров“ обявява следните свободни места за ученици от II, III, IV и VII клас за учебната 2018/2019 г. както следва:

 • II a – 5 места, II в – 1 място, II д – 3 места;
 • III а – 6 места, III в – 1 място, III г – 1 място, III д – 4 места;
 • IV а – 1 място, IV в – 5 места, IVг – 5 места, IV д – 1 място, IV е – 3 местa;
 • VII а – 4 места, VII б – 1 място, VII в – 1 място;

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на 10.09.2018 година/понеделник/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА на V, VI и VII клас,
а на 11.09.2018 година/вторник/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА на II, III и IV клас
 от 18:00часа в сградата СУ „Неофит Бозвели“.

Тържествено откриване на учебната 2018/2019година на 17.09.2018г. от 11:00 часа
в сградата на СУ „Неофит Бозвели“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА НА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 
на 04.09.2018г./вторник/ от 18:00часа в СУ „Неофит Бозвели“.


СПИСЪК ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Забележка : Във връзка със ЗЗЛД изнесеният списък не съдържа имената на учениците, а Вх.№ по кандидатстване в системата.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКАТА  СРЕЩА НА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.06.2018г./ПЕТЪК/ ОТ 18:00часа В АКТОВАТА ЗАЛА.

За уточнение:ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ” в момента се помещава в сградата на СУ „Неофит Бозвели”, където ще се проведе и родителската среща.


През учебната 2018/2019 година ще бъдат сформирани следните групи за ЦДО:
 • I клас – 2 групи
 • II клас – 2 групи
 • III клас – 1 група
 • IV клас – 1 група
 • V клас – 1 група

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”  за учебната 2017/2018 г.


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ: СЪОБЩЕНИЕ 1, СЪОБЩЕНИЕ 2
ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с проект BG16RFOP-001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ от 7.02.2018г. учебният процес ще се провежда в сградите на:

 • СУ „Неофит Бозвели” адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“, ул. Любчо Патронов №3            
 • Второ ОУ „Никола Вапцаров” адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ II

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ И СМЕНИТЕ:

СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“

 1. Първа учебна смяна: I, III, IV и VII клас, 2 групи ЦДО II клас.
 2. Втора учебна смяна: II клас, 3 групи ЦДО I клас, група ЦДО III клас, група ЦДО IV клас.

Второ ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

 1. Втора учебна смяна: V и VI клас.

СЪОБЩЕНИЕПрочети още: НАЧАЛО