Иновативно училище

Иновативно училище

С Решение 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България, Основно училище „Антон Страшимиров“ получи статут на иновативно училище.

Проектът, който училището ще реализира е „STEAM свят“.

Глобалните теми, разглеждани от перспективата на различни учебни предмети са:

Образование за устойчиво развитие

Космически пътешественици

Вселената на природните науки

Внедряването на иновацията предвижда включването на ученици от V клас, учители, родители.

Очаквани резултати:

Чрез разчупване на традиционния модел на обучение, иновацията ще позволи учениците да:

– изградят  навици за екипна работа, умения за изследване, търсене и намиране на информация и вземане на решения за нейното използване;

 – да развият творческото и критично мислене;

– умения за решаване на стандартни и нестандартни задачи;  

– да разработват и представят собствен проект;