Обществен съвет

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК 

за създаването, устройството и дейността

на Обществените съвети към детските градини и училищата


С П И С Ъ К

на ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. Добромир Цветков – Председател
 2. Елена Кенарова
 3. Живко Динев
 4. Делян Милчев
 5. Дарина Янкова
 6. Здравка Лазарова
 7. Ивайло Илиев

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. Донка Демирева
 2. Петинка Йорданова
 3. Радостина Алексиева
 4. Невяна Николова

ПРОТОКОЛ ОТ СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 26.01.2018година