Полезни връзки

Полезни връзки

Национална телефонна линия за деца 116 111; Национален телефон за спешни повиквания 112; Национален център за безопасен интернет на телефон 124 123; e-mail: helpline@online.bg

Министерство на образованието и науката
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО
Регионално управление на образованието – ВАРНА
Община Варна, Дирекция “Превенции“
Националната телефонна линия за деца
Център за безопасен интернет