Празници и традиции

Празници и традиции

Майски поздрави

ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД СЕДМИЦАТА ПОСВЕТЕНА НА  СТРАШИМИРОВСКИТЕ ДНИ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ -МАКЕТИ НА УЧЕНИЦИ ДОСТОЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШИЯ ПАТРОН

Из Летописната книга………………….