Контакти и структура

Контакти и структура

гр. Варна, ж.к. „Младост“ 2, ул. „Васил Чекаларов“ п.к. 9027, e-mail: info-400003@edu.mon.bg

Директор – 052 800 601

Заместник – директор по УД за НЕ – 0879 032 793

Заместник – директор по УД за ПЕ – 0886 759 367 

Заместник – директори по АСД – 0879 032 794

Канцелария – 0879 032 791

Главен счетоводител и Завеждащ административна служба – 0888 051 528

Портиер – 0879 032 795

ДИРЕКТОР
КОСТАДИН ДЮЛГЕРОВ
 e-mail: k.dyulgerov@oustrashimirov.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:
от 8.00 до 16.30 ч.
почивка: от 12.00 до 12.30 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА:
Вторник – от 9.00 до 10.00 ч.;
Сряда – от 14.00 до 15.00 ч.,
след предварително уговорен час за прием.

Зам. директор УД
Марияна Георгиева
e-mail: m.georgieva@oustrashimirov.bg

Зам. директор УД
Щилияна Гигова
e-mail: sht.gigova@oustrashimirov.bg

Зам. директор АСД
Галина Петрова
e-mail: g.pertova@oustrashimirov.bg

Зам. директор АСД
Надежда Димитрова
e-mail: nad.dimitrova@oustrashimirov.bg

Педагогически съветник
Жени Миленова
e-mail: j.milenova@oustrashimirov.bg

Главен счетоводител
Пенка Балтаджиева
e-mail: p.baltadjieva@oustrashimirov.bg